2006-09-25 17:40:20 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vara

Valdeltagande
2006: 79,10%
+2,28%
2002: 76,82%

34,96%
M
17,88%
C
6,66%
FP
4,91%
KD
27,40%
S
4,66%
V
1,28%
MP
0,49%
NFRO
1,51%
SD
0,24%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Vara

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3429 34,96 16 2786 29,63 14
C Centerpartiet 1754 17,88 8 1835 19,52 10
FP Folkpartiet liberalerna 653 6,66 3 789 8,39 4
KD Kristdemokraterna 482 4,91 2 643 6,84 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2687 27,40 13 2631 27,98 14
V Vänsterpartiet 457 4,66 2 514 5,47 3
MP Miljöpartiet de gröna 126 1,28 0 173 1,84 1
NFRO Nationalsocialistisk front (NSF) 48 0,49 0
SD Sverigedemokraterna 148 1,51 1
ÖVR Övriga partier 24 0,24 0 32 0,34 0

Kommun Vara

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9808 9403
Ogiltiga röster blanka 197
Ogiltiga röster övriga 5 189
Summa avgivna röster 10010 9592
Röstberättigade 12655 12486
Valdeltagande 79,10% 76,82%