2006-09-22 15:37:19 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Herrljunga

Valdeltagande
2006: 82,94%
+1,86%
2002: 81,08%

12,87%
M
13,90%
C
7,39%
FP
7,00%
KD
20,63%
S
5,04%
V
1,73%
MP
0,76%
SPI
29,60%
KVäl
1,07%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Herrljunga

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 759 12,87 5 795 13,80 6
C Centerpartiet 820 13,90 6 1401 24,32 10
FP Folkpartiet liberalerna 436 7,39 3 655 11,37 5
KD Kristdemokraterna 413 7,00 3 570 9,90 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1217 20,63 9 1643 28,52 11
V Vänsterpartiet 297 5,04 2 511 8,87 4
MP Miljöpartiet de gröna 102 1,73 1 147 2,55 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 45 0,76 0
KVäl Kommunens Väl 1746 29,60 12
ÖVR Övriga partier 63 1,07 0 38 0,66 0

Kommun Herrljunga

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5898 5760
Ogiltiga röster blanka 103
Ogiltiga röster övriga 4 147
Summa avgivna röster 6005 5907
Röstberättigade 7240 7285
Valdeltagande 82,94% 81,08%