2006-09-24 15:47:48 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lerum

Valdeltagande
2006: 85,26%
+1,92%
2002: 83,34%

34,45%
M
6,45%
C
9,36%
FP
6,26%
KD
25,48%
S
6,95%
V
6,89%
MP
2,52%
SD
1,32%
SPI
0,11%
ND
0,21%
ÖVR
Samtliga 22 distrikt räknade.

Kommun Lerum

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 7792 34,45 18 5192 24,58 13
C Centerpartiet 1458 6,45 4 964 4,56 2
FP Folkpartiet liberalerna 2118 9,36 4 3004 14,22 8
KD Kristdemokraterna 1416 6,26 3 1875 8,87 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5763 25,48 14 6300 29,82 16
V Vänsterpartiet 1571 6,95 3 1969 9,32 5
MP Miljöpartiet de gröna 1559 6,89 4 1206 5,71 3
SD Sverigedemokraterna 570 2,52 1 310 1,47 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 298 1,32 0 274 1,30 0
ND Nationaldemokraterna 25 0,11 0
ÖVR Övriga partier 47 0,21 0 33 0,16 0

Kommun Lerum

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 22617 21127
Ogiltiga röster blanka 424
Ogiltiga röster övriga 12 398
Summa avgivna röster 23053 21525
Röstberättigade 27037 25827
Valdeltagande 85,26% 83,34%