2006-09-25 12:39:36 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Härryda

Valdeltagande
2006: 83,45%
+2,43%
2002: 81,02%

26,34%
M
6,70%
C
12,41%
FP
5,68%
KD
28,75%
S
4,76%
V
6,08%
MP
0,60%
SPI
6,35%
KomP
2,21%
SD
0,13%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Härryda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 5061 26,34 13 3345 18,85 9
C Centerpartiet 1287 6,70 3 887 5,00 3
FP Folkpartiet liberalerna 2385 12,41 6 3039 17,12 9
KD Kristdemokraterna 1091 5,68 3 1199 6,76 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5524 28,75 15 5717 32,21 16
V Vänsterpartiet 915 4,76 2 1144 6,45 3
MP Miljöpartiet de gröna 1168 6,08 3 1086 6,12 3
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 116 0,60 0 1107 6,24 3
KomP Kommunpartiet 1220 6,35 3
SD Sverigedemokraterna 424 2,21 1
ÖVR Övriga partier 25 0,13 0 223 1,26 0

Kommun Härryda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 19216 17747
Ogiltiga röster blanka 374
Ogiltiga röster övriga 21 331
Summa avgivna röster 19611 18078
Röstberättigade 23500 22312
Valdeltagande 83,45% 81,02%