2006-09-23 13:29:20 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Halmstad

Valdeltagande
2006: 80,26%
+1,90%
2002: 78,36%

26,02%
M
7,97%
C
8,51%
FP
4,88%
KD
36,57%
S
4,71%
V
4,53%
MP
4,17%
SPI
2,53%
SD
0,11%
ÖVR
Samtliga 52 distrikt räknade.

Kommun Halmstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 14200 26,02 19 9094 17,54 12
C Centerpartiet 4347 7,97 5 3899 7,52 5
FP Folkpartiet liberalerna 4645 8,51 6 6259 12,07 9
KD Kristdemokraterna 2661 4,88 3 3314 6,39 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19957 36,57 26 20602 39,74 29
V Vänsterpartiet 2572 4,71 3 3382 6,52 5
MP Miljöpartiet de gröna 2474 4,53 4 2962 5,71 4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 2274 4,17 3 2023 3,90 2
SD Sverigedemokraterna 1380 2,53 2
ÖVR Övriga partier 61 0,11 0 312 0,60 0

Kommun Halmstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 54571 51847
Ogiltiga röster blanka 1431
Ogiltiga röster övriga 14 1276
Summa avgivna röster 56016 53123
Röstberättigade 69791 67790
Valdeltagande 80,26% 78,36%