2006-09-25 18:22:39 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ängelholm

Valdeltagande
2006: 80,11%
+2,40%
2002: 77,71%

39,40%
M
8,54%
C
5,42%
FP
5,82%
KD
25,04%
S
2,70%
V
3,74%
MP
4,08%
SPI
5,10%
SD
0,15%
ÖVR
Samtliga 22 distrikt räknade.

Kommun Ängelholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 9426 39,40 21 7547 33,85 18
C Centerpartiet 2042 8,54 4 2396 10,75 6
FP Folkpartiet liberalerna 1297 5,42 2 1936 8,68 4
KD Kristdemokraterna 1393 5,82 4 1735 7,78 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5991 25,04 13 6478 29,06 15
V Vänsterpartiet 646 2,70 1 814 3,65 2
MP Miljöpartiet de gröna 895 3,74 2 477 2,14 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 977 4,08 2 724 3,25 2
SD Sverigedemokraterna 1219 5,10 2
ÖVR Övriga partier 35 0,15 0 187 0,84 0

Kommun Ängelholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 23921 22294
Ogiltiga röster blanka 522
Ogiltiga röster övriga 3 658
Summa avgivna röster 24446 22952
Röstberättigade 30516 29534
Valdeltagande 80,11% 77,71%