2006-09-26 09:49:48 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Simrishamn

Valdeltagande
2006: 78,35%
+2,47%
2002: 75,88%

24,65%
M
11,65%
C
5,67%
FP
4,29%
KD
28,03%
S
3,31%
V
4,42%
MP
6,07%
SLS
3,93%
SD
7,72%
ÖstP
0,26%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Simrishamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2990 24,65 12 2096 18,26 9
C Centerpartiet 1413 11,65 6 1197 10,43 5
FP Folkpartiet liberalerna 688 5,67 3 866 7,54 4
KD Kristdemokraterna 521 4,29 2 558 4,86 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3400 28,03 13 3539 30,83 15
V Vänsterpartiet 402 3,31 2 739 6,44 3
MP Miljöpartiet de gröna 536 4,42 2 300 2,61 1
SLS Skåne läns sjukvårdsparti 736 6,07 3 875 7,62 4
SD Sverigedemokraterna 477 3,93 2 168 1,46 1
ÖstP Österlenpartiet 936 7,72 4 1089 9,49 5
ÖVR Övriga partier 32 0,26 0 53 0,46 0

Kommun Simrishamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12131 11480
Ogiltiga röster blanka 255
Ogiltiga röster övriga 6 252
Summa avgivna röster 12392 11732
Röstberättigade 15817 15462
Valdeltagande 78,35% 75,88%