2006-09-25 13:40:48 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kristianstad

Valdeltagande
2006: 79,49%
+1,86%
2002: 77,63%

20,09%
M
6,62%
C
14,99%
FP
3,28%
KD
32,76%
S
3,53%
V
3,56%
MP
1,56%
SPI
2,69%
ÅHP
5,67%
KF
4,35%
SD
0,90%
ÖVR
Samtliga 50 distrikt räknade.

Kommun Kristianstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 9315 20,09 14 7091 16,02 12
C Centerpartiet 3069 6,62 5 2332 5,27 4
FP Folkpartiet liberalerna 6948 14,99 11 7083 16,00 11
KD Kristdemokraterna 1521 3,28 3 3235 7,31 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15188 32,76 25 16460 37,18 28
V Vänsterpartiet 1637 3,53 1 2145 4,84 4
MP Miljöpartiet de gröna 1649 3,56 3 1253 2,83 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 725 1,56 0 309 0,70 0
ÅHP Åhuspartiet 1246 2,69 2 680 1,54 1
KF Kristianstadsbygdens Framtid 2631 5,67 4
SD Sverigedemokraterna 2018 4,35 3 443 1,00 0
ÖVR Övriga partier 418 0,90 0 3246 7,33 4

Kommun Kristianstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 46365 44277
Ogiltiga röster blanka 1145
Ogiltiga röster övriga 31 922
Summa avgivna röster 47541 45199
Röstberättigade 59809 58221
Valdeltagande 79,49% 77,63%