2006-09-25 21:38:02 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ystad

Valdeltagande
2006: 79,16%
+2,38%
2002: 76,78%

30,77%
M
7,60%
C
5,67%
FP
3,43%
KD
37,92%
S
2,08%
V
3,76%
MP
2,02%
SPI
1,25%
YP
5,16%
SD
0,34%
ÖVR
Samtliga 19 distrikt räknade.

Kommun Ystad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 5262 30,77 15 4092 25,74 12
C Centerpartiet 1300 7,60 4 1332 8,38 4
FP Folkpartiet liberalerna 970 5,67 3 1265 7,96 4
KD Kristdemokraterna 586 3,43 2 528 3,32 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6485 37,92 18 6754 42,49 21
V Vänsterpartiet 356 2,08 1 533 3,35 2
MP Miljöpartiet de gröna 643 3,76 2 456 2,87 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 345 2,02 1 349 2,20 1
YP Ystadspartiet 213 1,25 0 272 1,71 1
SD Sverigedemokraterna 883 5,16 3 300 1,89 1
ÖVR Övriga partier 59 0,34 0 15 0,09 0

Kommun Ystad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 17102 15896
Ogiltiga röster blanka 357
Ogiltiga röster övriga 6 360
Summa avgivna röster 17465 16256
Röstberättigade 22063 21172
Valdeltagande 79,16% 76,78%