2006-09-22 15:52:39 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Helsingborg

Valdeltagande
2006: 77,48%
+2,86%
2002: 74,62%

29,14%
M
3,07%
C
8,82%
FP
4,41%
KD
30,76%
S
3,35%
V
4,90%
MP
3,97%
SPI
9,57%
SD
1,56%
HbgP
0,46%
ÖVR
Samtliga 77 distrikt räknade.

Kommun Helsingborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 21481 29,14 19 15815 23,06 17
C Centerpartiet 2261 3,07 2 1453 2,12 0
FP Folkpartiet liberalerna 6499 8,82 6 8080 11,78 7
KD Kristdemokraterna 3250 4,41 3 4617 6,73 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22672 30,76 22 25932 37,81 27
V Vänsterpartiet 2472 3,35 1 3768 5,49 4
MP Miljöpartiet de gröna 3609 4,90 3 2306 3,36 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 2926 3,97 3 1884 2,75 0
SD Sverigedemokraterna 7057 9,57 6 2991 4,36 3
HbgP Helsingborgspartiet 1149 1,56 0
ÖVR Övriga partier 339 0,46 0 1744 2,54 0

Kommun Helsingborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 73715 68590
Ogiltiga röster blanka 1329
Ogiltiga röster övriga 32 1454
Summa avgivna röster 75076 70044
Röstberättigade 96895 93869
Valdeltagande 77,48% 74,62%