2006-09-26 08:45:05 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Åstorp

Valdeltagande
2006: 73,60%
+1,70%
2002: 71,90%

20,68%
M
7,29%
C
4,76%
FP
4,14%
KD
46,18%
S
0,97%
V
2,03%
MP
4,11%
KOF
9,23%
SD
0,62%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Åstorp

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1535 20,68 7 1396 20,25 7
C Centerpartiet 541 7,29 2 369 5,35 2
FP Folkpartiet liberalerna 353 4,76 2 420 6,09 2
KD Kristdemokraterna 307 4,14 1 520 7,54 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3428 46,18 15 2861 41,49 13
V Vänsterpartiet 72 0,97 0 315 4,57 1
MP Miljöpartiet de gröna 151 2,03 0 44 0,64 0
KOF Kommunens Framtid 305 4,11 1 742 10,76 3
SD Sverigedemokraterna 685 9,23 3
ÖVR Övriga partier 46 0,62 0 228 3,31 1

Kommun Åstorp

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7423 6895
Ogiltiga röster blanka 179
Ogiltiga röster övriga 5 164
Summa avgivna röster 7607 7059
Röstberättigade 10335 9818
Valdeltagande 73,60% 71,90%