2006-09-22 10:34:13 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hörby

Valdeltagande
2006: 76,78%
+2,56%
2002: 74,22%

25,75%
M
14,86%
C
6,17%
FP
3,87%
KD
23,19%
S
1,63%
V
3,81%
MP
5,14%
HÖR
10,66%
SPI
4,71%
SD
0,21%
ÖVR
Samtliga 15 distrikt räknade.

Kommun Hörby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2183 25,75 11 990 12,83 5
C Centerpartiet 1260 14,86 6 1519 19,68 8
FP Folkpartiet liberalerna 523 6,17 3 714 9,25 4
KD Kristdemokraterna 328 3,87 2 456 5,91 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1966 23,19 9 2251 29,17 12
V Vänsterpartiet 138 1,63 0 211 2,73 1
MP Miljöpartiet de gröna 323 3,81 2 354 4,59 2
HÖR Hörbypartiet 436 5,14 2 709 9,19 4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 904 10,66 4 476 6,17 3
SD Sverigedemokraterna 399 4,71 2
ÖVR Övriga partier 18 0,21 0 38 0,49 0

Kommun Hörby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8478 7718
Ogiltiga röster blanka 198
Ogiltiga röster övriga 3 224
Summa avgivna röster 8679 7942
Röstberättigade 11303 10701
Valdeltagande 76,78% 74,22%