2006-09-25 12:27:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Skurup

Valdeltagande
2006: 77,49%
+1,65%
2002: 75,84%

26,01%
M
10,31%
C
8,41%
FP
2,92%
KD
30,26%
S
2,23%
V
2,61%
MP
7,61%
KVS
1,48%
SPI
7,52%
SD
0,64%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Skurup

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2183 26,01 11 1392 17,56 7
C Centerpartiet 865 10,31 4 869 10,96 4
FP Folkpartiet liberalerna 706 8,41 4 760 9,59 4
KD Kristdemokraterna 245 2,92 1 327 4,12 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2540 30,26 13 2666 33,63 14
V Vänsterpartiet 187 2,23 1 345 4,35 2
MP Miljöpartiet de gröna 219 2,61 1 200 2,52 1
KVS Kommunens Väl 639 7,61 3 919 11,59 5
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 124 1,48 0 139 1,75 1
SD Sverigedemokraterna 631 7,52 3 283 3,57 1
ÖVR Övriga partier 54 0,64 0 28 0,35 0

Kommun Skurup

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8393 7928
Ogiltiga röster blanka 192
Ogiltiga röster övriga 7 148
Summa avgivna röster 8592 8076
Röstberättigade 11088 10649
Valdeltagande 77,49% 75,84%