2006-09-25 10:28:41 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kävlinge

Valdeltagande
2006: 84,47%
+2,51%
2002: 81,96%

26,19%
M
5,53%
C
8,48%
FP
2,65%
KD
38,45%
S
2,19%
V
2,58%
MP
13,14%
SD
0,80%
ÖVR
Samtliga 18 distrikt räknade.

Kommun Kävlinge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 4437 26,19 12 2957 19,48 9
C Centerpartiet 936 5,53 3 780 5,14 2
FP Folkpartiet liberalerna 1436 8,48 4 1563 10,30 5
KD Kristdemokraterna 449 2,65 1 620 4,09 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6513 38,45 17 6650 43,82 20
V Vänsterpartiet 371 2,19 1 457 3,01 1
MP Miljöpartiet de gröna 437 2,58 1 499 3,29 1
SD Sverigedemokraterna 2226 13,14 6 1367 9,01 4
ÖVR Övriga partier 135 0,80 0 283 1,86 1

Kommun Kävlinge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 16940 15176
Ogiltiga röster blanka 270
Ogiltiga röster övriga 5 285
Summa avgivna röster 17215 15461
Röstberättigade 20379 18865
Valdeltagande 84,47% 81,96%