2006-09-26 13:56:27 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Östra Göinge

Valdeltagande
2006: 78,53%
+1,83%
2002: 76,70%

18,30%
M
10,75%
C
6,87%
FP
7,67%
KD
43,00%
S
3,39%
V
2,94%
MP
0,41%
SPI
6,03%
SD
0,65%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Östra Göinge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1490 18,30 6 1140 14,31 6
C Centerpartiet 875 10,75 3 940 11,80 5
FP Folkpartiet liberalerna 559 6,87 2 595 7,47 3
KD Kristdemokraterna 624 7,67 2 683 8,57 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3500 43,00 14 3687 46,27 19
V Vänsterpartiet 276 3,39 1 541 6,79 3
MP Miljöpartiet de gröna 239 2,94 1 309 3,88 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 33 0,41 0
SD Sverigedemokraterna 491 6,03 2
ÖVR Övriga partier 53 0,65 0 74 0,93 0

Kommun Östra Göinge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8140 7969
Ogiltiga röster blanka 282
Ogiltiga röster övriga 3 220
Summa avgivna röster 8425 8189
Röstberättigade 10729 10677
Valdeltagande 78,53% 76,70%