2006-09-26 08:13:54 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vellinge

Valdeltagande
2006: 89,09%
+1,73%
2002: 87,36%

67,36%
M
2,35%
C
8,38%
FP
3,88%
KD
12,11%
S
0,76%
V
0,95%
MP
2,80%
SPI
0,18%
SKÅ
1,23%
ÖVR
Samtliga 18 distrikt räknade.

Kommun Vellinge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 14413 67,36 35 13522 66,96 33
C Centerpartiet 503 2,35 1 494 2,45 1
FP Folkpartiet liberalerna 1792 8,38 4 1609 7,97 4
KD Kristdemokraterna 831 3,88 2 657 3,25 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2590 12,11 6 2784 13,79 7
V Vänsterpartiet 162 0,76 0 208 1,03 0
MP Miljöpartiet de gröna 203 0,95 0 325 1,61 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 599 2,80 1 506 2,51 1
SKÅ Skånepartiet 39 0,18 0 72 0,36 0
ÖVR Övriga partier 264 1,23 0 18 0,09 0

Kommun Vellinge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 21396 20195
Ogiltiga röster blanka 180
Ogiltiga röster övriga 6 178
Summa avgivna röster 21582 20373
Röstberättigade 24225 23320
Valdeltagande 89,09% 87,36%