2006-09-25 21:01:48 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Staffanstorp

Valdeltagande
2006: 85,65%
+1,87%
2002: 83,78%

39,21%
M
6,63%
C
6,47%
FP
2,78%
KD
29,10%
S
0,70%
V
4,26%
MP
3,73%
SPI
3,03%
SP
3,68%
SD
0,42%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommun Staffanstorp

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 5088 39,21 16 3198 26,04 11
C Centerpartiet 860 6,63 3 670 5,46 2
FP Folkpartiet liberalerna 839 6,47 3 1217 9,91 4
KD Kristdemokraterna 361 2,78 1 602 4,90 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3776 29,10 12 4666 37,99 16
V Vänsterpartiet 91 0,70 0 383 3,12 1
MP Miljöpartiet de gröna 553 4,26 2 278 2,26 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 484 3,73 2 518 4,22 2
SP Staffanstorpspartiet 393 3,03 1 707 5,76 2
SD Sverigedemokraterna 477 3,68 1
ÖVR Övriga partier 55 0,42 0 43 0,35 0

Kommun Staffanstorp

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12977 12282
Ogiltiga röster blanka 214
Ogiltiga röster övriga 6 194
Summa avgivna röster 13197 12476
Röstberättigade 15408 14891
Valdeltagande 85,65% 83,78%