2006-09-25 14:46:40 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sölvesborg

Valdeltagande
2006: 80,45%
+1,64%
2002: 78,81%

24,51%
M
6,53%
C
3,68%
FP
4,17%
KD
42,49%
S
5,11%
V
1,39%
MP
9,32%
SD
2,66%
SöP
0,12%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Sölvesborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2551 24,51 12 1936 19,28 9
C Centerpartiet 679 6,53 3 595 5,93 3
FP Folkpartiet liberalerna 383 3,68 2 545 5,43 3
KD Kristdemokraterna 434 4,17 2 703 7,00 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4422 42,49 21 4521 45,03 22
V Vänsterpartiet 532 5,11 3 724 7,21 4
MP Miljöpartiet de gröna 145 1,39 0 188 1,87 1
SD Sverigedemokraterna 970 9,32 5 339 3,38 2
SöP Sölvesborgspartiet 277 2,66 1 472 4,70 2
ÖVR Övriga partier 13 0,12 0 18 0,18 0

Kommun Sölvesborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10406 10041
Ogiltiga röster blanka 241
Ogiltiga röster övriga 9 198
Summa avgivna röster 10656 10239
Röstberättigade 13245 12992
Valdeltagande 80,45% 78,81%