2006-09-25 17:58:09 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Karlshamn

Valdeltagande
2006: 80,67%
+0,34%
2002: 80,33%

17,18%
M
8,79%
C
6,06%
FP
4,12%
KD
39,59%
S
5,43%
V
7,15%
MP
4,33%
K
7,18%
SD
0,17%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommun Karlshamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3362 17,18 9 2612 13,56 7
C Centerpartiet 1720 8,79 4 1605 8,33 4
FP Folkpartiet liberalerna 1186 6,06 3 1750 9,08 5
KD Kristdemokraterna 806 4,12 2 1175 6,10 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7749 39,59 21 7336 38,07 19
V Vänsterpartiet 1063 5,43 2 1242 6,45 3
MP Miljöpartiet de gröna 1400 7,15 4 1277 6,63 3
K Kommunistiska Partiet 847 4,33 2 2092 10,86 6
SD Sverigedemokraterna 1406 7,18 4
ÖVR Övriga partier 33 0,17 0 179 0,93 0

Kommun Karlshamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 19572 19268
Ogiltiga röster blanka 523
Ogiltiga röster övriga 6 422
Summa avgivna röster 20101 19690
Röstberättigade 24917 24510
Valdeltagande 80,67% 80,33%