2006-09-25 10:13:44 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vimmerby

Valdeltagande
2006: 79,20%
+0,94%
2002: 78,26%

12,91%
M
26,85%
C
2,13%
FP
11,23%
KD
37,21%
S
5,25%
V
2,84%
MP
1,58%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommun Vimmerby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1204 12,91 6 775 8,38 4
C Centerpartiet 2504 26,85 13 2952 31,92 16
FP Folkpartiet liberalerna 199 2,13 1 216 2,34 1
KD Kristdemokraterna 1047 11,23 6 964 10,42 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3471 37,21 19 3008 32,53 16
V Vänsterpartiet 490 5,25 3 317 3,43 2
MP Miljöpartiet de gröna 265 2,84 1 192 2,08 1
ÖVR Övriga partier 147 1,58 0 824 8,91 4

Kommun Vimmerby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9327 9248
Ogiltiga röster blanka 315
Ogiltiga röster övriga 4 182
Summa avgivna röster 9646 9430
Röstberättigade 12180 12050
Valdeltagande 79,20% 78,26%