2006-09-25 11:21:28 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Västervik

Valdeltagande
2006: 78,95%
+1,81%
2002: 77,14%

33,85%
M
8,80%
C
3,64%
FP
3,39%
KD
35,40%
S
4,03%
V
2,65%
MP
4,73%
VDM
0,61%
SD
2,80%
SOC.P
0,11%
ÖVR
Samtliga 30 distrikt räknade.

Kommun Västervik

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 7704 33,85 22 3303 14,92 10
C Centerpartiet 2004 8,80 6 2873 12,98 8
FP Folkpartiet liberalerna 828 3,64 2 2083 9,41 6
KD Kristdemokraterna 772 3,39 2 1358 6,13 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8057 35,40 22 8727 39,42 24
V Vänsterpartiet 917 4,03 3 1737 7,85 5
MP Miljöpartiet de gröna 604 2,65 2 782 3,53 2
VDM Kommunpartiet VDM 1076 4,73 3 1209 5,46 4
SD Sverigedemokraterna 139 0,61 0
SOC.P Socialistiska Partiet 637 2,80 1
ÖVR Övriga partier 24 0,11 0 69 0,31 0

Kommun Västervik

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 22762 22141
Ogiltiga röster blanka 369
Ogiltiga röster övriga 7 412
Summa avgivna röster 23138 22553
Röstberättigade 29308 29238
Valdeltagande 78,95% 77,14%