2006-09-25 12:09:41 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Oskarshamn

Valdeltagande
2006: 80,09%
+0,50%
2002: 79,59%

18,47%
M
5,91%
C
3,59%
FP
8,95%
KD
37,26%
S
20,05%
V
1,84%
MP
3,77%
SD
0,15%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommun Oskarshamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3011 18,47 9 2369 14,63 7
C Centerpartiet 964 5,91 3 1021 6,31 3
FP Folkpartiet liberalerna 585 3,59 2 888 5,48 3
KD Kristdemokraterna 1459 8,95 4 2046 12,64 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6072 37,26 18 6654 41,10 21
V Vänsterpartiet 3268 20,05 10 2752 17,00 8
MP Miljöpartiet de gröna 300 1,84 1 379 2,34 1
SD Sverigedemokraterna 614 3,77 2
ÖVR Övriga partier 25 0,15 0 81 0,50 0

Kommun Oskarshamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 16298 16190
Ogiltiga röster blanka 395
Ogiltiga röster övriga 4 291
Summa avgivna röster 16697 16481
Röstberättigade 20849 20708
Valdeltagande 80,09% 79,59%