2006-09-22 13:40:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nybro

Valdeltagande
2006: 79,61%
+0,91%
2002: 78,70%

14,44%
M
20,31%
C
2,50%
FP
6,42%
KD
42,65%
S
6,05%
V
1,75%
MP
3,91%
SPI
1,86%
SD
0,11%
ÖVR
Samtliga 15 distrikt räknade.

Kommun Nybro

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1770 14,44 7 1261 10,47 5
C Centerpartiet 2489 20,31 10 2512 20,86 11
FP Folkpartiet liberalerna 307 2,50 1 598 4,97 2
KD Kristdemokraterna 787 6,42 3 974 8,09 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5228 42,65 21 5103 42,38 21
V Vänsterpartiet 741 6,05 3 958 7,96 4
MP Miljöpartiet de gröna 214 1,75 1 140 1,16 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 479 3,91 2 436 3,62 2
SD Sverigedemokraterna 228 1,86 1
ÖVR Övriga partier 14 0,11 0 60 0,50 0

Kommun Nybro

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12257 12042
Ogiltiga röster blanka 269
Ogiltiga röster övriga 1 278
Summa avgivna röster 12527 12320
Röstberättigade 15735 15654
Valdeltagande 79,61% 78,70%