2006-09-22 10:42:45 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kalmar

Valdeltagande
2006: 81,51%
+0,85%
2002: 80,66%

21,06%
M
8,70%
C
6,17%
FP
6,01%
KD
44,68%
S
5,11%
V
4,84%
MP
0,20%
SPI
3,07%
SD
0,17%
ÖVR
Samtliga 40 distrikt räknade.

Kommun Kalmar

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 8145 21,06 13 6443 17,34 11
C Centerpartiet 3363 8,70 5 3310 8,91 5
FP Folkpartiet liberalerna 2388 6,17 4 3788 10,20 7
KD Kristdemokraterna 2325 6,01 4 3132 8,43 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17278 44,68 27 14765 39,74 24
V Vänsterpartiet 1975 5,11 3 2924 7,87 5
MP Miljöpartiet de gröna 1871 4,84 3 1820 4,90 3
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 78 0,20 0 709 1,91 0
SD Sverigedemokraterna 1187 3,07 2 153 0,41 0
ÖVR Övriga partier 64 0,17 0 106 0,29 0

Kommun Kalmar

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 38674 37150
Ogiltiga röster blanka 841
Ogiltiga röster övriga 18 875
Summa avgivna röster 39533 38025
Röstberättigade 48502 47145
Valdeltagande 81,51% 80,66%