2006-09-22 08:36:29 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Högsby

Valdeltagande
2006: 78,31%
-1,74%
2002: 80,05%

10,76%
M
27,08%
C
2,41%
FP
6,53%
KD
39,01%
S
3,42%
V
2,11%
MP
3,04%
LHK
5,53%
SD
0,11%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Högsby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 397 10,76 5 318 8,25 3
C Centerpartiet 999 27,08 11 873 22,64 10
FP Folkpartiet liberalerna 89 2,41 1 102 2,65 1
KD Kristdemokraterna 241 6,53 3 470 12,19 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1439 39,01 16 1664 43,15 18
V Vänsterpartiet 126 3,42 1 189 4,90 2
MP Miljöpartiet de gröna 78 2,11 1 126 3,27 1
LHK Livskvalitet i Högsby Kommun 112 3,04 1 93 2,41 1
SD Sverigedemokraterna 204 5,53 2
ÖVR Övriga partier 4 0,11 0 21 0,54 0

Kommun Högsby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3689 3856
Ogiltiga röster blanka 65
Ogiltiga röster övriga 5 47
Summa avgivna röster 3759 3903
Röstberättigade 4800 4876
Valdeltagande 78,31% 80,05%