2006-09-22 18:44:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Växjö

Valdeltagande
2006: 82,54%
+1,73%
2002: 80,81%

26,28%
M
10,00%
C
6,63%
FP
6,97%
KD
33,19%
S
8,54%
V
4,89%
MP
2,60%
SD
0,66%
K
0,23%
ÖVR
Samtliga 46 distrikt räknade.

Kommun Växjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 12905 26,28 16 9149 19,78 13
C Centerpartiet 4911 10,00 6 4253 9,20 6
FP Folkpartiet liberalerna 3257 6,63 4 4352 9,41 5
KD Kristdemokraterna 3422 6,97 4 3611 7,81 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16293 33,19 20 16396 35,45 22
V Vänsterpartiet 4193 8,54 6 5130 11,09 7
MP Miljöpartiet de gröna 2401 4,89 3 2005 4,33 3
SD Sverigedemokraterna 1278 2,60 2 588 1,27 0
K Kommunistiska Partiet 323 0,66 0 301 0,65 0
ÖVR Övriga partier 114 0,23 0 467 1,01 0

Kommun Växjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 49097 46252
Ogiltiga röster blanka 1168
Ogiltiga röster övriga 19 905
Summa avgivna röster 50284 47157
Röstberättigade 60919 58359
Valdeltagande 82,54% 80,81%