2006-09-25 09:49:19 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Älmhult

Valdeltagande
2006: 79,53%
+0,60%
2002: 78,93%

20,86%
M
21,36%
C
6,98%
FP
6,84%
KD
36,24%
S
2,68%
V
2,74%
MP
2,15%
SD
0,14%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Älmhult

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1938 20,86 8 1642 17,75 9
C Centerpartiet 1985 21,36 9 1554 16,79 8
FP Folkpartiet liberalerna 649 6,98 3 787 8,51 4
KD Kristdemokraterna 636 6,84 3 677 7,32 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3367 36,24 15 3898 42,13 21
V Vänsterpartiet 249 2,68 1 318 3,44 2
MP Miljöpartiet de gröna 255 2,74 1 223 2,41 1
SD Sverigedemokraterna 200 2,15 1
ÖVR Övriga partier 13 0,14 0 154 1,66 0

Kommun Älmhult

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9292 9253
Ogiltiga röster blanka 234
Ogiltiga röster övriga 0 156
Summa avgivna röster 9526 9409
Röstberättigade 11978 11920
Valdeltagande 79,53% 78,93%