2006-09-22 14:10:22 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lessebo

Valdeltagande
2006: 80,02%
-1,22%
2002: 81,24%

17,77%
M
18,00%
C
2,93%
FP
1,20%
KD
47,43%
S
8,31%
V
2,21%
MP
2,00%
SD
0,16%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Lessebo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 862 17,77 6 710 14,14 6
C Centerpartiet 873 18,00 6 780 15,53 6
FP Folkpartiet liberalerna 142 2,93 1 328 6,53 3
KD Kristdemokraterna 58 1,20 0 56 1,12 0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2301 47,43 17 2499 49,77 21
V Vänsterpartiet 403 8,31 3 542 10,79 5
MP Miljöpartiet de gröna 107 2,21 1 80 1,59 0
SD Sverigedemokraterna 97 2,00 1
ÖVR Övriga partier 8 0,16 0 26 0,52 0

Kommun Lessebo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4851 5021
Ogiltiga röster blanka 147
Ogiltiga röster övriga 1 142
Summa avgivna röster 4999 5163
Röstberättigade 6247 6355
Valdeltagande 80,02% 81,24%