2006-09-22 18:44:49 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tranås

Valdeltagande
2006: 80,58%
+0,90%
2002: 79,68%

22,42%
M
8,91%
C
9,01%
FP
11,18%
KD
38,28%
S
3,51%
V
4,46%
MP
2,04%
SD
0,18%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Tranås

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2462 22,42 9 2561 23,54 10
C Centerpartiet 978 8,91 4 819 7,53 3
FP Folkpartiet liberalerna 989 9,01 4 930 8,55 4
KD Kristdemokraterna 1228 11,18 5 1362 12,52 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4203 38,28 15 4615 42,41 17
V Vänsterpartiet 385 3,51 1 67 0,62 0
MP Miljöpartiet de gröna 490 4,46 2 473 4,35 2
SD Sverigedemokraterna 224 2,04 1
ÖVR Övriga partier 20 0,18 0 54 0,50 0

Kommun Tranås

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10979 10881
Ogiltiga röster blanka 206
Ogiltiga röster övriga 3 170
Summa avgivna röster 11188 11051
Röstberättigade 13885 13870
Valdeltagande 80,58% 79,68%