2006-09-22 18:29:38 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nässjö

Valdeltagande
2006: 81,31%
+0,25%
2002: 81,06%

16,57%
M
8,91%
C
4,79%
FP
13,90%
KD
30,59%
S
2,45%
V
1,77%
MP
19,57%
SAFE
1,45%
ÖVR
Samtliga 20 distrikt räknade.

Kommun Nässjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3011 16,57 10 2273 12,58 8
C Centerpartiet 1619 8,91 5 1679 9,29 5
FP Folkpartiet liberalerna 871 4,79 3 1186 6,56 3
KD Kristdemokraterna 2525 13,90 9 2819 15,60 9
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5559 30,59 18 6376 35,28 20
V Vänsterpartiet 445 2,45 1 614 3,40 2
MP Miljöpartiet de gröna 322 1,77 0 97 0,54 0
SAFE Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE 3556 19,57 11 2960 16,38 10
ÖVR Övriga partier 263 1,45 0 67 0,37 0

Kommun Nässjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 18171 18071
Ogiltiga röster blanka 387
Ogiltiga röster övriga 8 330
Summa avgivna röster 18566 18401
Röstberättigade 22835 22701
Valdeltagande 81,31% 81,06%