2006-09-22 20:13:05 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Jönköping

Valdeltagande
2006: 81,91%
+1,17%
2002: 80,74%

21,33%
M
7,82%
C
5,85%
FP
18,73%
KD
34,22%
S
5,02%
V
3,66%
MP
3,36%
ÖVR
Samtliga 78 distrikt räknade.

Kommun Jönköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 16181 21,33 17 10746 14,80 12
C Centerpartiet 5935 7,82 7 7102 9,78 8
FP Folkpartiet liberalerna 4440 5,85 5 6163 8,49 7
KD Kristdemokraterna 14212 18,73 17 13058 17,98 16
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25962 34,22 30 26475 36,45 33
V Vänsterpartiet 3811 5,02 3 4498 6,19 5
MP Miljöpartiet de gröna 2775 3,66 2 2487 3,42 0
ÖVR Övriga partier 2547 3,36 0 2101 2,89 0

Kommun Jönköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 75863 72630
Ogiltiga röster blanka 1568
Ogiltiga röster övriga 25 1189
Summa avgivna röster 77456 73819
Röstberättigade 94564 91427
Valdeltagande 81,91% 80,74%