2006-09-22 18:15:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gislaved

Valdeltagande
2006: 77,56%
+1,14%
2002: 76,42%

23,80%
M
12,68%
C
5,72%
FP
8,96%
KD
35,23%
S
1,77%
V
2,45%
MP
4,68%
K
4,54%
SD
0,17%
ÖVR
Samtliga 20 distrikt räknade.

Kommun Gislaved

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 4037 23,80 12 2872 17,02 9
C Centerpartiet 2152 12,68 6 2302 13,64 7
FP Folkpartiet liberalerna 971 5,72 3 1249 7,40 4
KD Kristdemokraterna 1520 8,96 4 1760 10,43 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5977 35,23 18 6548 38,81 19
V Vänsterpartiet 301 1,77 1 471 2,79 1
MP Miljöpartiet de gröna 415 2,45 1 474 2,81 1
K Kommunistiska Partiet 794 4,68 2 1099 6,51 3
SD Sverigedemokraterna 770 4,54 2
ÖVR Övriga partier 28 0,17 0 98 0,58 0

Kommun Gislaved

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 16965 16873
Ogiltiga röster blanka 347
Ogiltiga röster övriga 10 340
Summa avgivna röster 17322 17213
Röstberättigade 22333 22524
Valdeltagande 77,56% 76,42%