2006-09-25 17:08:32 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mullsjö

Valdeltagande
2006: 84,31%
+2,92%
2002: 81,39%

18,52%
M
3,96%
C
5,43%
FP
17,03%
KD
22,55%
S
3,60%
V
3,92%
MP
24,03%
MFR
0,95%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Mullsjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 818 18,52 7 865 20,56 7
C Centerpartiet 175 3,96 1 349 8,30 3
FP Folkpartiet liberalerna 240 5,43 2 41 0,97 0
KD Kristdemokraterna 752 17,03 6 774 18,40 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 996 22,55 8 1293 30,73 11
V Vänsterpartiet 159 3,60 1 240 5,70 2
MP Miljöpartiet de gröna 173 3,92 1 208 4,94 2
MFR Mullsjö Framtid 1061 24,03 9
ÖVR Övriga partier 42 0,95 0 437 10,39 3

Kommun Mullsjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4416 4207
Ogiltiga röster blanka 120
Ogiltiga röster övriga 4 131
Summa avgivna röster 4540 4338
Röstberättigade 5385 5330
Valdeltagande 84,31% 81,39%