2006-09-23 16:24:45 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vadstena

Valdeltagande
2006: 83,09%
+1,65%
2002: 81,44%

26,62%
M
8,39%
C
5,71%
FP
10,23%
KD
35,48%
S
3,42%
V
6,92%
MP
2,64%
SD
0,59%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Vadstena

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1301 26,62 9 1098 22,94 8
C Centerpartiet 410 8,39 3 470 9,82 3
FP Folkpartiet liberalerna 279 5,71 2 355 7,42 3
KD Kristdemokraterna 500 10,23 4 399 8,34 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1734 35,48 13 1862 38,90 14
V Vänsterpartiet 167 3,42 1 190 3,97 1
MP Miljöpartiet de gröna 338 6,92 2 360 7,52 3
SD Sverigedemokraterna 129 2,64 1
ÖVR Övriga partier 29 0,59 0 53 1,11 0

Kommun Vadstena

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4887 4787
Ogiltiga röster blanka 129
Ogiltiga röster övriga 4 126
Summa avgivna röster 5020 4913
Röstberättigade 6042 6033
Valdeltagande 83,09% 81,44%