2006-09-23 16:19:48 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Motala

Valdeltagande
2006: 80,25%
+2,25%
2002: 78,00%

21,96%
M
6,45%
C
8,71%
FP
5,10%
KD
40,38%
S
6,35%
V
4,11%
MP
4,38%
SPI
2,50%
SD
0,07%
ÖVR
Samtliga 25 distrikt räknade.

Kommun Motala

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 5604 21,96 13 3198 12,81 8
C Centerpartiet 1645 6,45 3 1422 5,70 3
FP Folkpartiet liberalerna 2222 8,71 5 2338 9,37 6
KD Kristdemokraterna 1302 5,10 3 1749 7,01 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10305 40,38 23 11899 47,67 27
V Vänsterpartiet 1620 6,35 4 1742 6,98 4
MP Miljöpartiet de gröna 1050 4,11 2 1233 4,94 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1118 4,38 2 1182 4,74 3
SD Sverigedemokraterna 637 2,50 2
ÖVR Övriga partier 18 0,07 0 197 0,79 0

Kommun Motala

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 25521 24960
Ogiltiga röster blanka 736
Ogiltiga röster övriga 18 518
Summa avgivna röster 26275 25478
Röstberättigade 32743 32663
Valdeltagande 80,25% 78,00%