2006-09-23 16:23:02 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Söderköping

Valdeltagande
2006: 82,56%
+1,81%
2002: 80,75%

26,29%
M
16,83%
C
5,62%
FP
6,37%
KD
32,76%
S
4,87%
V
4,73%
MP
2,53%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Söderköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2310 26,29 10 1942 23,06 11
C Centerpartiet 1479 16,83 7 1343 15,95 7
FP Folkpartiet liberalerna 494 5,62 2 626 7,43 3
KD Kristdemokraterna 560 6,37 3 639 7,59 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2879 32,76 13 2943 34,95 16
V Vänsterpartiet 428 4,87 2 482 5,72 3
MP Miljöpartiet de gröna 416 4,73 2 373 4,43 2
ÖVR Övriga partier 222 2,53 0 72 0,86 0

Kommun Söderköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8788 8420
Ogiltiga röster blanka 178
Ogiltiga röster övriga 8 175
Summa avgivna röster 8974 8595
Röstberättigade 10870 10644
Valdeltagande 82,56% 80,75%