2006-09-23 17:13:40 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Norrköping

Valdeltagande
2006: 78,96%
+2,55%
2002: 76,41%

25,91%
M
6,19%
C
5,86%
FP
6,26%
KD
37,77%
S
5,83%
V
5,51%
MP
2,86%
SPI
2,73%
SD
0,48%
ND
0,60%
ÖVR
Samtliga 77 distrikt räknade.

Kommun Norrköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 19558 25,91 23 14411 20,01 18
C Centerpartiet 4675 6,19 5 3002 4,17 4
FP Folkpartiet liberalerna 4422 5,86 5 6841 9,50 8
KD Kristdemokraterna 4727 6,26 6 5650 7,85 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28506 37,77 32 29352 40,77 35
V Vänsterpartiet 4397 5,83 5 5786 8,04 7
MP Miljöpartiet de gröna 4156 5,51 5 3477 4,83 4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 2159 2,86 2 1907 2,65 2
SD Sverigedemokraterna 2062 2,73 2 826 1,15 0
ND Nationaldemokraterna 360 0,48 0
ÖVR Övriga partier 455 0,60 0 749 1,04 0

Kommun Norrköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 75477 72001
Ogiltiga röster blanka 1805
Ogiltiga röster övriga 46 1480
Summa avgivna röster 77328 73481
Röstberättigade 97932 96170
Valdeltagande 78,96% 76,41%