2006-09-23 16:16:56 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Linköping

Valdeltagande
2006: 82,61%
+1,66%
2002: 80,95%

25,97%
M
7,11%
C
8,62%
FP
7,57%
KD
35,06%
S
4,92%
V
6,76%
MP
1,86%
SPI
1,82%
SD
0,17%
(NSF)
0,13%
ÖVR
Samtliga 94 distrikt räknade.

Kommun Linköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 22581 25,97 21 14017 16,92 14
C Centerpartiet 6180 7,11 6 5879 7,10 6
FP Folkpartiet liberalerna 7498 8,62 7 10046 12,12 10
KD Kristdemokraterna 6580 7,57 6 7589 9,16 8
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 30480 35,06 29 31551 38,08 31
V Vänsterpartiet 4279 4,92 4 5521 6,66 6
MP Miljöpartiet de gröna 5873 6,76 6 4238 5,11 4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1618 1,86 0 1286 1,55 0
SD Sverigedemokraterna 1583 1,82 0 278 0,34 0
(NSF) Nationalsocialistisk front (NSF) 150 0,17 0
ÖVR Övriga partier 117 0,13 0 2453 2,96 0

Kommun Linköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 86939 82858
Ogiltiga röster blanka 2274
Ogiltiga röster övriga 42 2089
Summa avgivna röster 89255 84947
Röstberättigade 108048 104940
Valdeltagande 82,61% 80,95%