2006-09-23 15:49:04 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Boxholm

Valdeltagande
2006: 82,15%
+0,42%
2002: 81,73%

12,03%
M
15,43%
C
1,73%
FP
9,23%
KD
55,69%
S
0,88%
V
2,92%
MP
2,10%
ÖVR
Samtliga 4 distrikt räknade.

Kommun Boxholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 396 12,03 4 243 7,42 3
C Centerpartiet 508 15,43 6 534 16,31 7
FP Folkpartiet liberalerna 57 1,73 0 34 1,04 0
KD Kristdemokraterna 304 9,23 3 384 11,73 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1834 55,69 21 1723 52,61 22
V Vänsterpartiet 29 0,88 0 300 9,16 4
MP Miljöpartiet de gröna 96 2,92 1 38 1,16 0
ÖVR Övriga partier 69 2,10 0 19 0,58 0

Kommun Boxholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3293 3275
Ogiltiga röster blanka 95
Ogiltiga röster övriga 0 72
Summa avgivna röster 3388 3347
Röstberättigade 4124 4095
Valdeltagande 82,15% 81,73%