2006-09-22 10:14:21 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Katrineholm

Valdeltagande
2006: 80,75%
+1,24%
2002: 79,51%

15,05%
M
6,53%
C
13,29%
FP
5,34%
KD
49,11%
S
3,28%
V
4,99%
MP
2,23%
SD
0,18%
ÖVR
Samtliga 26 distrikt räknade.

Kommun Katrineholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2992 15,05 8 2378 12,19 6
C Centerpartiet 1299 6,53 4 1258 6,45 4
FP Folkpartiet liberalerna 2643 13,29 7 1976 10,13 6
KD Kristdemokraterna 1062 5,34 2 1226 6,28 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9766 49,11 26 10521 53,92 27
V Vänsterpartiet 652 3,28 2 806 4,13 2
MP Miljöpartiet de gröna 993 4,99 2 1039 5,33 2
SD Sverigedemokraterna 443 2,23 0 255 1,31 0
ÖVR Övriga partier 35 0,18 0 52 0,27 0

Kommun Katrineholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 19885 19511
Ogiltiga röster blanka 374
Ogiltiga röster övriga 9 341
Summa avgivna röster 20268 19852
Röstberättigade 25101 24969
Valdeltagande 80,75% 79,51%