2006-09-25 18:46:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Heby

Valdeltagande
2006: 77,55%
+0,37%
2002: 77,18%

12,31%
M
19,22%
C
5,33%
FP
5,41%
KD
37,23%
S
6,92%
V
1,01%
MP
10,20%
LBYT
2,16%
SD
0,20%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Heby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 971 12,31 5 453 5,79 3
C Centerpartiet 1516 19,22 8 1659 21,19 10
FP Folkpartiet liberalerna 420 5,33 2 360 4,60 2
KD Kristdemokraterna 427 5,41 2 397 5,07 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2936 37,23 16 2658 33,95 17
V Vänsterpartiet 546 6,92 3 582 7,43 4
MP Miljöpartiet de gröna 80 1,01 0 190 2,43 1
LBYT Läns(bytar)partiet 804 10,20 4 1476 18,85 9
SD Sverigedemokraterna 170 2,16 1
ÖVR Övriga partier 16 0,20 0 54 0,69 0

Kommun Heby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7886 7829
Ogiltiga röster blanka 281
Ogiltiga röster övriga 3 165
Summa avgivna röster 8170 7994
Röstberättigade 10535 10358
Valdeltagande 77,55% 77,18%