2006-09-25 19:06:27 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Älvkarleby

Valdeltagande
2006: 80,27%
+3,04%
2002: 77,23%

13,73%
M
4,93%
C
6,27%
FP
2,44%
KD
44,79%
S
7,03%
V
3,23%
MP
12,19%
KV
5,31%
SD
0,09%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Älvkarleby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 760 13,73 4 463 8,73 3
C Centerpartiet 273 4,93 1 191 3,60 1
FP Folkpartiet liberalerna 347 6,27 2 511 9,64 3
KD Kristdemokraterna 135 2,44 1 147 2,77 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2480 44,79 14 2706 51,05 16
V Vänsterpartiet 389 7,03 2 420 7,92 2
MP Miljöpartiet de gröna 179 3,23 1 163 3,07 1
KV Kommunens Väl 675 12,19 4 524 9,88 3
SD Sverigedemokraterna 294 5,31 2 173 3,26 1
ÖVR Övriga partier 5 0,09 0 3 0,06 0

Kommun Älvkarleby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5537 5301
Ogiltiga röster blanka 125
Ogiltiga röster övriga 4 86
Summa avgivna röster 5666 5387
Röstberättigade 7059 6975
Valdeltagande 80,27% 77,23%