2006-09-25 15:07:51 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Norrtälje

Valdeltagande
2006: 78,63%
+1,68%
2002: 76,95%

28,73%
M
13,25%
C
7,81%
FP
4,85%
KD
33,22%
S
4,38%
V
4,75%
MP
0,37%
SPI
2,06%
SD
0,59%
ÖVR
Samtliga 40 distrikt räknade.

Kommun Norrtälje

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 9471 28,73 18 5937 18,88 11
C Centerpartiet 4368 13,25 8 4876 15,50 10
FP Folkpartiet liberalerna 2576 7,81 5 3148 10,01 7
KD Kristdemokraterna 1599 4,85 3 1477 4,70 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10953 33,22 21 12125 38,55 24
V Vänsterpartiet 1443 4,38 3 1574 5,00 3
MP Miljöpartiet de gröna 1565 4,75 3 1447 4,60 3
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 121 0,37 0 196 0,62 0
SD Sverigedemokraterna 679 2,06 0
ÖVR Övriga partier 193 0,59 0 670 2,13 0

Kommun Norrtälje

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 32968 31450
Ogiltiga röster blanka 956
Ogiltiga röster övriga 9 575
Summa avgivna röster 33933 32025
Röstberättigade 43157 41620
Valdeltagande 78,63% 76,95%