2006-09-28 09:05:20 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Solna

Valdeltagande
2006: 79,15%
+2,31%
2002: 76,84%

45,26%
M
2,31%
C
10,03%
FP
4,20%
KD
25,10%
S
5,48%
V
5,99%
MP
1,63%
ÖVR
Samtliga 37 distrikt räknade.

Kommun Solna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 17946 45,26 28 11481 31,70 20
C Centerpartiet 917 2,31 1 556 1,54 0
FP Folkpartiet liberalerna 3978 10,03 6 5013 13,84 8
KD Kristdemokraterna 1664 4,20 2 1915 5,29 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9952 25,10 16 12060 33,30 21
V Vänsterpartiet 2174 5,48 4 3136 8,66 5
MP Miljöpartiet de gröna 2375 5,99 4 1574 4,35 3
ÖVR Övriga partier 645 1,63 0 479 1,32 0

Kommun Solna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 39651 36214
Ogiltiga röster blanka 542
Ogiltiga röster övriga 13 513
Summa avgivna röster 40206 36727
Röstberättigade 50800 47796
Valdeltagande 79,15% 76,84%