2006-09-27 13:40:32 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Täby

Valdeltagande
2006: 86,41%
+1,27%
2002: 85,14%

52,97%
M
4,36%
C
17,62%
FP
4,91%
KD
13,93%
S
1,75%
V
3,22%
MP
1,24%
ÖVR
Samtliga 32 distrikt räknade.

Kommun Täby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 20721 52,97 34 16283 42,42 26
C Centerpartiet 1707 4,36 2 622 1,62 0
FP Folkpartiet liberalerna 6891 17,62 11 9846 25,65 17
KD Kristdemokraterna 1922 4,91 4 2508 6,53 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5450 13,93 8 6579 17,14 11
V Vänsterpartiet 683 1,75 0 932 2,43 1
MP Miljöpartiet de gröna 1258 3,22 2 1228 3,20 2
ÖVR Övriga partier 485 1,24 0 390 1,02 0

Kommun Täby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 39117 38388
Ogiltiga röster blanka 343
Ogiltiga röster övriga 7 301
Summa avgivna röster 39467 38689
Röstberättigade 45673 45441
Valdeltagande 86,41% 85,14%