2006-09-26 13:12:49 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Haninge

Valdeltagande
2006: 76,76%
+2,01%
2002: 74,75%

27,99%
M
3,00%
C
9,11%
FP
5,45%
KD
36,07%
S
5,15%
V
4,41%
MP
1,35%
HLP
3,20%
SD
3,05%
RS
1,22%
ÖVR
Samtliga 43 distrikt räknade.

Kommun Haninge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 11469 27,99 17 6082 15,57 10
C Centerpartiet 1231 3,00 2 742 1,90 0
FP Folkpartiet liberalerna 3734 9,11 6 4935 12,63 9
KD Kristdemokraterna 2234 5,45 4 2452 6,28 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14780 36,07 22 17408 44,56 28
V Vänsterpartiet 2109 5,15 4 3099 7,93 5
MP Miljöpartiet de gröna 1808 4,41 2 1543 3,95 2
HLP Haninge Lokalparti 555 1,35 0 922 2,36 1
SD Sverigedemokraterna 1313 3,20 2 496 1,27 0
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1248 3,05 2 232 0,59 0
ÖVR Övriga partier 499 1,22 0 1158 2,96 2

Kommun Haninge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 40980 39069
Ogiltiga röster blanka 787
Ogiltiga röster övriga 33 582
Summa avgivna röster 41800 39651
Röstberättigade 54456 53046
Valdeltagande 76,76% 74,75%