2006-09-26 09:18:03 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Järfälla

Valdeltagande
2006: 81,19%
+0,78%
2002: 80,41%

31,85%
M
3,02%
C
10,59%
FP
6,76%
KD
34,81%
S
5,46%
V
4,78%
MP
2,37%
SD
0,35%
ÖVR
Samtliga 35 distrikt räknade.

Kommun Järfälla

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 12048 31,85 20 8118 21,74 13
C Centerpartiet 1141 3,02 2 856 2,29 1
FP Folkpartiet liberalerna 4006 10,59 7 6016 16,11 10
KD Kristdemokraterna 2558 6,76 4 2958 7,92 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13169 34,81 21 14865 39,81 26
V Vänsterpartiet 2064 5,46 3 2613 7,00 4
MP Miljöpartiet de gröna 1808 4,78 3 1311 3,51 2
SD Sverigedemokraterna 898 2,37 1
ÖVR Övriga partier 134 0,35 0 599 1,60 0

Kommun Järfälla

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 37826 37336
Ogiltiga röster blanka 633
Ogiltiga röster övriga 15 438
Summa avgivna röster 38474 37774
Röstberättigade 47386 46977
Valdeltagande 81,19% 80,41%