2006-12-05 10:47:52 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Upplands Väsby

Valdeltagande
2006: 76,21%
+1,09%
2002: 75,12%

32,96%
M
3,12%
C
11,07%
FP
5,58%
KD
30,97%
S
6,34%
V
5,58%
MP
1,00%
FrV
2,45%
SD
0,41%
SPI
0,52%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommun Upplands Väsby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 7137 32,96 17 4628 21,89 11
C Centerpartiet 676 3,12 2 557 2,63 2
FP Folkpartiet liberalerna 2397 11,07 6 3219 15,23 8
KD Kristdemokraterna 1209 5,58 3 1326 6,27 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6706 30,97 16 8060 38,13 20
V Vänsterpartiet 1374 6,34 3 1550 7,33 4
MP Miljöpartiet de gröna 1208 5,58 3 957 4,53 2
FrV Framtid Väsby 217 1,00 0 224 1,06 0
SD Sverigedemokraterna 531 2,45 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 89 0,41 0 432 2,04 1
ÖVR Övriga partier 112 0,52 0 186 0,88 0

Kommun Upplands Väsby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 21656 21139
Ogiltiga röster blanka 355
Ogiltiga röster övriga 7 321
Summa avgivna röster 22018 21460
Röstberättigade 28891 28569
Valdeltagande 76,21% 75,12%