Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök
till www.val.se

Val till Sametinget 2017

Val till Sametinget - Statistik

Preliminär röstlängdsstatistik

Här visas fördelningen av de preliminärt röstberättigade inför sametingsvalet den 21 maj 2017.
Fördelningen är gjord med ledning av uppgifter i val- och folkbokföringsdatabasen.

Statistiken är framställd den 8 november 2016.

Spara rådatafilen (i XML-format) till din hårddisk.

Fördelning per län

Område
Antal
Andel
Blekinge län
12
0,14%
Dalarnas län
113
1,29%
Gotlands län
21
0,24%
Gävleborgs län
88
1,00%
Hallands län
28
0,32%
Jämtlands län
566
6,44%
Jönköpings län
39
0,44%
Kalmar län
33
0,38%
Kronobergs län
23
0,26%
Norrbottens län
4 028
45,84%
Skåne län
110
1,25%
Stockholms län
698
7,94%
Södermanlands län
70
0,80%
Uppsala län
142
1,62%
Värmlands län
42
0,48%
Västerbottens län
1 972
22,44%
Västernorrlands län
216
2,46%
Västmanlands län
56
0,64%
Västra Götalands län
219
2,49%
Örebro län
46
0,52%
Östergötlands län
65
0,74%
Boende utomlands
201
2,29%
Summa
8 788
100,00%

Fördelning baserad på ålder och kön

Födelseår
Antal
Andel
Antal kvinnor
Andel kvinnor
Antal män
Andel män
1911-1920
12
0,14%
11
91,67%
1
8,33%
1921-1930
208
2,37%
118
56,73%
90
43,27%
1931-1940
712
8,10%
357
50,14%
355
49,86%
1941-1950
1 356
15,43%
678
50,00%
678
50,00%
1951-1960
1 591
18,10%
805
50,60%
786
49,40%
1961-1970
1 747
19,88%
876
50,14%
871
49,86%
1971-1980
1 425
16,22%
745
52,28%
680
47,72%
1981-1990
1 176
13,38%
591
50,26%
585
49,74%
1991-2000
561
6,38%
286
50,98%
275
49,02%
Summa
8 788
100,00%
4 467
50,83%
4 321
49,17%

http://www.val.se