Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök
till www.val.se

Val till Sametinget 2017

Val till Sametinget - Statistik

Slutlig röstlängdsstatistik

Här visas fördelningen av de röstberättigade inför sametingsvalet den 21 maj 2017.
Fördelningen är gjord med ledning av uppgifter i val- och folkbokföringsdatabasen.

Statistiken är framställd per den 1 mars 2017.

Spara rådatafilen (i XML-format) till din hårddisk.

Fördelning per län

Område
Antal
Andel
Blekinge län
12
0,14%
Dalarnas län
115
1,31%
Gotlands län
22
0,25%
Gävleborgs län
90
1,03%
Hallands län
26
0,30%
Jämtlands län
562
6,42%
Jönköpings län
39
0,45%
Kalmar län
32
0,37%
Kronobergs län
23
0,26%
Norrbottens län
4 012
45,85%
Skåne län
111
1,27%
Stockholms län
691
7,90%
Södermanlands län
72
0,82%
Uppsala län
143
1,63%
Värmlands län
42
0,48%
Västerbottens län
1 962
22,42%
Västernorrlands län
215
2,46%
Västmanlands län
56
0,64%
Västra Götalands län
219
2,50%
Örebro län
48
0,55%
Östergötlands län
64
0,73%
Boende utomlands
195
2,23%
Summa
8 751
100,00%

Fördelning baserad på ålder och kön

Födelseår
Antal
Andel
Antal kvinnor
Andel kvinnor
Antal män
Andel män
1911-1920
11
0,13%
10
90,91%
1
9,09%
1921-1930
196
2,24%
110
56,12%
86
43,88%
1931-1940
699
7,99%
351
50,21%
348
49,79%
1941-1950
1 347
15,39%
674
50,04%
673
49,96%
1951-1960
1 590
18,17%
805
50,63%
785
49,37%
1961-1970
1 746
19,95%
876
50,17%
870
49,83%
1971-1980
1 425
16,28%
745
52,28%
680
47,72%
1981-1990
1 176
13,44%
591
50,26%
585
49,74%
1991-2000
561
6,41%
286
50,98%
275
49,02%
Summa
8 751
100,00%
4 448
50,83%
4 303
49,17%

http://www.val.se