2015-05-11 00:15:18

Förtidsrösta - Salem

Det finns inga uppgifter om förtidsröstning i Salem.

Har du frågor om röstningen i Salem - kontakta

Valnämnden i Salems kommun

http://www.val.se